Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Kasa już od 10 lat działa w zakładzie. Aż 38% pracowników regularnie korzysta z jej pomocy. Oto, krótki przewodnik, jak to działa.

Tak działa Kasa.

Tak działa Kasa.

Plan B Online
Buy Clomid
Buy Ovral G without Prescription
http://allergyremediesonline.org/theophylline/

3 rzeczy, które warto wiedzieć o PKZP w GMMP

1. Pożyczki przyznawane są wg jasnych kryteriów, a  ich spłacalność jest na wysokim poziomie – zaległości w spłatach zdarzają się sporadycznie, nie zdarzyło się, by poręczyciele musieli spłacać zobowiązania innego pracownika.

2.  Na pożyczki nie trzeba czekać – dzięki zgromadzonemu kapitałowi (wpisowe i miesięczne składki członków, czyli tzw. Fundusz Oszczędnościowo-Pożyczkowy) i rozsądnemu gospodarowaniu tymi środkami, nie ma okresu oczekiwania na kolejną pożyczkę – jedyny warunek, to całkowita spłata poprzedniej pożyczki. O pierwszą pożyczkę możesz wnioskować już po dwóch miesiącach od przystąpienia do Kasy! Wolne środki Kasy lokowane są na lokatach terminowych – uzyskane odsetki dodatkowo zasilają Fundusz Rezerwowy, który przeznaczony jest na pokrycie strat i nieściągalnych zadłużeń oraz na zasilenie Funduszu Zapomogowego.

3.    W trudnych sytuacjach życiowych wynikających np.: z długotrwałej choroby pracownika lub najbliższego członka jego rodziny, możliwe jest uzyskanie wsparcia w postaci zapomogi bezzwrotnej.