Opel Post wyróżniony!

Opel Post  został nagrodzony „za poszukiwanie sposobu dotarcia do pracowników”. – Magazyny firmowe często są po prostu tubą zarządu, szef przemawia do pracowników nie zważając na ich potrzeby. W „Opel Post” jest inaczej – lekkie pióro, ciekawa forma podania informacji wyróżnia tę publikację na tle innych” – uzasadniał wybór dr. Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego, który przewodniczył obradom jury. Szpalty Roku to konkurs organizowany od 7 lat przez Stowarzyszenie Prasy Firmowej. W konkursie oceniane są publikacje, jakie firmy przygotowują dla swoich pracowników i klientów.