Rozwój i edukacja

Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0


Centrum powstało z inicjatywy Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Głównym celem działalności Centrum jest promowanie Przemysłu 4.0 i wspieranie przedsiębiorstw przy wdrażaniu nowych technologii. Zadaniem instytucji jest także podnoszenie konkurencyjności firm działających w Polsce względem firm z krajów azjatyckich i z USA.

Jest to wynik podjęcia formalnej współpracy pomiędzy Opel Manufacturing Poland a Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. List intencyjny mówiący o propagowaniu wiedzy w obszarze cyfryzacji przemysłu podpisali Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii oraz Andrzej Korpak, dyrektor generalny OMP w Gliwicach.

 

Więcej edukacji

Dzięki porozumieniu Opel będzie aktywnym uczestnikiem w ramach działalności Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 i fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Firma jeszcze bardziej zaangażuje się w przekazywanie nowoczesnej wiedzy technicznej na wszystkich szczeblach edukacji. – Dzięki zaangażowaniu Opel Manufacturing Poland możliwe będzie rozszerzenie prowadzonych przez rząd działań edukacyjnych, których celem jest wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. Firma nie tylko chce wspierać nas w propagowaniu wiedzy technicznej, ale też w promowaniu Polski wśród międzynarodowych inwestorów – podkreślała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Minster Jadwiga Emilewicz w tyskiej fabryce silników Groupe PSA podczas otwarcia w styczniu tego roku.

Fundacja Platforma Przyszłości


Głównym celem działalność fundacji, powołanej w marcu tego roku na mocy ustawy rządowej, jest zwiększanie konkurencyjności firm i ich rozwój w kierunku Przemysłu 4.0. Zadaniem fundacji będzie także proponowanie rozwiązań biznesowych, doradztwo strategiczne i budowanie sieci kooperacji.

Nowoczesne rozwiązania

Opel, który jest częścią PSA Groupe, oprócz dwóch fabryk (Gliwice, Tychy) posiada w Polsce centra eksperckie w obszarach inżynierii i IT. Od dawna wdraża nowoczesne rozwiązania, a także podejmuje współpracę z nauką. – Współpraca z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, a także z Politechniką Śląską i Śląskim Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 jest dla nas bardzo ważnym i cennym aspektem funkcjonowania, a także naturalną konsekwencją prowadzonej od lat działalności produkcyjnej i badawczej. Jesteśmy gotowi pełnić aktywną rolę w ramach Platformy Przemysłu Przyszłości i promować wśród przedsiębiorców zintegrowane rozwiązania technologiczne, a także wspierać ich we wdrażaniu systemów opartych na koncepcji Przemysłu 4.0 – powiedział Andrzej Korpak, dyrektor generalny Opel Manufacturing Poland.

Ortho Tri-Cyclen Online
Buy Yaz
Buy Estrace Vaginal Cream without Prescription
http://allergyremediesonline.org/medrol/