Pokonaj plastikowe
zanieczyszczenie


Światowy Dzień Środowiska jest co roku obchodzony 5 czerwca. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za środowisko i musimy współdziałać by je chronić i się nim opiekować.


Sami Europejczycy corocznie generują blisko 25 milionów ton plastikowych śmieci. Wiele z nich trafia do oceanów, a w konsekwencji, małe plastikowe elementy dostają się nie tylko do organizmów zwierząt ale także ludzi.


Zaśmiecanie mórz –
wyzwanie dla naszej cywilizacji

Zaśmiecanie mórz to jedno z największych wyzwań dla naszej cywilizacji. W oceanach jest ponad 140 milionów ton plastikowych odpadów. Zalegając długo w oceanach, są poddawane promieniowaniu UV, tarciu i reakcji ze słoną wodą, co w efekcie prowadzi do ich rozdrabnia na tzw. mikrocząsteczki. Niestety, one szybko rozprzestrzeniają się w morzu, a ich rozkład trwa aż  450 lat! Jeszcze większy niepokój budzą badania przeprowadzone przez ONZ, z których wynika, że do 2050 roku, ilość odpadów plastikowych zalegających w oceanach będzie większa niż waga wszystkich ryb pływających w oceanach.

 

Od plastikowych butelek do części samochodowych

Na szczęście, część plastikowych odpadów dostaje swoje drugie życie w naszych samochodach. Recykling w Oplu jest od dawna stosowaną praktyką, a liczba części wykonanych z plastiku poddanego recyklingowi, znacznie wzrosła w ostatnich latach. Już przy produkcji Vectry (1996 – 2017) koncern wykorzystywał 50 części tego typu. Tym bardziej jesteśmy dumni z ponad 280 elementów powstałych z recyklingowanego plastiku, które wykorzystywane są przy produkcji INSIGNI GS 2017.


Części zaznaczone kolorem są wyprodukowane z plastikowych odpadów poddanych odzyskowi.


Do produkcji osłonek na wycieraczki, montowanych w Insignii Sports Tourer, używamy recyklingowanego materiału PET, czyli polietylenu. Kto by pomyślał, że pierwotnie były to przezroczyste, plastikowe butelki.

Skalę wykorzystania tworzyw polimerowych do produkcji współczesnych pojazdów można zaobserwować dosyć łatwo. Oglądając pojazdy z zewnątrz widzimy plastikowe elementy takie jak zderzaki, zasłonki, opony. Natomiast wewnętrzne elementy wyposażenia samochodów, wytworzone z tworzyw polimerowych, to na przykład klamki, tablice rozdzielcze, elementy kokpitu. Ponowne wykorzystanie odpadów tworzywowych do produkcji komponentów samochodowych odbywa się przez recykling surowcowy i materiałowy. Recykling materiałowy jest najbardziej preferowaną formą recyklingu, ze względu na ograniczenie zapotrzebowania na oryginalne tworzywa polimerowe. Korzyścią jest tu zmniejszenie zużycia energii, wykorzystania ropy naftowej, a także ograniczenie emisji szkodliwych związków do środowiska. Najważniejszymi operacjami przeprowadzanymi przy recyklingu materiałowym zanieczyszczonych odpadów z tworzyw plastikowych są: sortowanie wstępne, rozdrabnianie wstępne, mycie, sortowanie ostateczne, rozdrabnianie ostateczne, suszenia oraz granulowanie.

Aby odpady mogły być ponownie wykorzystane, muszą być poddane kontroli i spełniać wymogi dotyczące rozkładu i jego właściwości. W branży motoryzacyjnej szczególnie ważne jest zapewnienie najwyższej jakości, poprzez dobór odpowiednich technik recyklingu oraz parametrów procesu.


Drugim tworzywem ponownie wykorzystywanym do produkcji naszych części jest polipropylen, skrótowo nazywany PP, z niego zrobione są nakrętki. W efekcie ich przetworzenia powstają deflektory wodne.


Ptaki, ryby i inne stworzenia jedzą plastikowe części i umierają z powodu zatkania żołądka bądź innych obrażeń wewnętrznych. We wnętrzach ponad 40% wielorybów, ptaków, żółwi morskich i prawie wszystkich gatunków ryb znajdowane są odpady.


Plamy Śmieci

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że zanieczyszczenia w oceanie są stale mieszane przez działanie wiatru i fal, a w efekcie są transportowane na bardzo duże odległości przez prądy morskie. W oceanach formułują się otwarte obszary, w których koncentrują się plastikowe odpady. Są to plamy śmieci, z których największa jest Wielka Pacyficzna plama śmieci, o rozmiarze środkowej Europy.


Co możemy zrobić dla ograniczenia plastikowego zanieczyszczenia?

  • Używać ponownie na tyle, na ile to możliwe
  • Segregować odpady
  • Unikać towarów jednorazowego użytku, takich jak: plastikowe sztućce i talerzyki
  • Unikać kupowania nadmiernie opakowanych produktów
  • Używać mniej plastikowych toreb jednorazowego użytku

 

 

 

Buy Femilon
Buy Estrace Vaginal Cream Online
Buy Flonase without Prescription
http://allergyremediesonline.org/periactin/